Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II

„Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 99.937,50 zł”.

foto: Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II - pic sid1736 0 thumb2

Celem projektu była poprawa regulacji koryta rzeki Kościółek o długości 250 m, na odcinku od działki nr 209/38 do działki nr 379/11 w Sokołowie Podlaskim. Liczba ludności, objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru wynosi 58 osób; powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji zadania obejmie 3,5 ha. Z uwagi na znaczne uszkodzenia umocnień skarpy (wyrwy, osuwiska), umocnień przy przepustach drogowych, erozji dennej, zarastania skarp chwastami, które blokują dopływ wód, niezbędna była regulacja rzeki, która usprawniła jej funkcjonowanie i poprawiła przepustowość koryta.

Realizacja projektu przyczyniła się również do wyrównania niwelety dna rzeki, ułatwienia przepływu wód burzowych i wiosennych przez teren zabudowany, zahamowania erozji dennej i bocznej koryta rzeki, powstrzymania rozmywania i dalszego niszczenia skarp rzeki, naprawy umocnień przy przepustach drogowych, umocnienia wylotów z kolektorów burzowych, umocnienia spływów wód opadowych, bieżącej konserwacji rzeki, podniesienia estetyki otoczenia rzeki.