Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

fundusze_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 24.10.2016 roku do 23.11.2016 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), który należy przesłać na adres mailowy: um@sokolowpodl.pl lub promocja@sokolowpodl.pl;
  • ustnie do protokołu w Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Interesanta) w siedzibie Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesanta) lub telefonicznie pod nr 25 7817501 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.
  • podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Pełna informacja oraz załączniki dostępne w Biuletynie informacji Publicznej.