MEN docenia najlepszych!

Urszula Marcinkowska podczas odbierania nagrody

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 Urszula Marcinkowska otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

W dniu 21 października w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią  Michałowską, w obecności wielu znakomitych gości ,wręczyli nagrody Ministra Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom z placówek działających na terenie Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wśród nich znalazła się również  dyrektor Miejskiego Przedszkola nr2 w Sokołowie Podlaskim, która tuż po wręczeniu nagród w bardzo doniosłej atmosferze, w imieniu wszystkich odznaczonych i nagrodzonych pedagogów, podziękowała władzom i przyjaciołom oświaty za wyjątkowe wyróżnienia. Wyraziła wdzięczność również władzom samorządowym i oświatowym, które potrafiły dostrzec codzienne sukcesy, podkreślając, że są one  efektem pracy zespołowej oraz rezultatem wzajemnych inspiracji.  Podkreśliła, że „Choć nie pracujemy dla odznaczeń i medali, choć największą dla nas nagrodą są uśmiechy dzieci, wdzięczność uczniów i szacunek rodziców, to dzisiejsze wyróżnienia dają nam poczucie ogromnej satysfakcji i są dla nas zawodowym sukcesem”.

Wyróżnienie przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej ma wyjątkowe znaczenie. Nagroda dla dyrektor Urszuli Marcinkowskiej sprawiła wiele radości nie tylko jej samej ale również pracownikom i radzie rodziców MP2.

Postawa pani dyrektor jako nauczyciela o wielkim sercu, które w całości oddaje dzieciom, a także ambitnego managera – niestrudzonego i nieustająco podejmującego nowe wyzwania, budzi wielki szacunek i napawa dumą.  Przyznane wyróżnienie jest także wspaniałą promocją sokołowskiej oświaty.