Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowymi na konsultacje społeczne.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania w dniu 13.07.2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych projektów uchwał będących przedmiotem konsultacji.

Konsultacjom podlegają projekty dwóch uchwał:

  • projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski;
  • projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uwagi i wnioski mieszkańców mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej um@sokolowpodl.pl oraz pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego.