Nagłówki

Konsultacje społeczne w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowymi na konsultacje społeczne.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania w dniu 13.07.2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Wolności 21, w celu zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do konsultowanych projektów uchwał.

Konsultacjom podlegają projekty dwóch uchwał:
– w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski;
– w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uwagi i wnioski mieszkańców mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej um@sokolowpodl.pl oraz pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 05.07.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych;
  2. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski;
  3. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.