Nagłówki

Informacja w sprawie zakazu spalania śmieci

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, mając na uwadze zbliżający się okres grzewczy, przypomina mieszkańcom miasta, iż obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach przydomowych oraz na terenie nieruchomości. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi w tym zakresie, ale także ochroną środowiska i troską o zdrowie mieszkańców.

Spalanie odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach oraz w niekontrolowanych warunkach powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza w mieście, a w szczególności na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Pamiętajmy, że spalanie odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, gum, zanieczyszczonego impregnatami i innymi powłokami ochronnymi drewna oraz innych substancji palnych powoduje wytwarzanie silnie trujących związków w postaci dioksyn, furanów czy też pyłów z metalami ciężkimi, mogących powodować wiele ciężkich chorób. Palenie śmieci w piecu niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. Może to być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.

O zakazie spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach mówi art. 155, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności (art. 191 ustawy o odpadach).

Pracownicy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), mogą przeprowadzać kontrolę palenisk domowych, zwłaszcza w tych budynkach, z których wydostający się z komina dym może wskazywać na spalanie odpadów. Osoby spalające odpady powinny się liczyć z surowymi sankcjami.

Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania śmieci na zdrowie i środowisko istnieje możliwość selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe ich wykorzystanie. Co ważne, w ramach systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, odbierana jest każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych.

Dziękujemy mieszkańcom, którzy – dbając o jakość powietrza – postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.