Sprzątanie Świata – XXIII edycja

Przedszkolaki podczas sprzątania świata

W dniach 16 – 18 września 2016 r. na terenie Miasta Sokołów Podlaski odbyła się XXIII edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016”.

Tegoroczne sprzątanie świata odbyło się pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. W akcji wzięło udział 20 jednostek organizacyjnych, w tym 11 szkół, 7 przedszkoli, Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim. Akcje zorganizowano przy współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”.

Miasto Sokołów Podlaski ze swojej strony zapewniło materiały oraz obsługę organizacyjną, a także sfinansowało zakup worków do segregacji odpadów i rękawic. Burmistrz Miasta również przewidział środki pieniężne na nagrody dla jednostek za aktywny udział w sprzątaniu świata. Jak co roku byliśmy wspierani przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, które dofinansowało zakup worków i rękawic oraz przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, które nieodpłatnie odebrało oraz zagospodarowało zebrane przez dzieci i młodzież odpady.

Lista uczestników XXIII akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016”:

 • Miejskie Przedszkole Nr 2
 • Miejskie Przedszkole Nr 3
 • Miejskie Przedszkole Nr 4
 • Miejskie Przedszkole Nr 5
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”
 • Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
 • Zespół Szkół Specjalnych
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2
 • Salezjańskie Gimnazjum
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Nr 1
 • Zespół Szkół Nr 2
 • Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji, Starostwu Powiatowemu w Sokołowie Podlaskim oraz PUIK Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękujemy.