Sprzątanie świata – Polska 2015

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zapraszają do udziału w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Tegoroczna akcja będzie przeprowadzona w dniach 18 – 20 września.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zabezpieczy niezbędne do przeprowadzenia akcji worki i rękawice, a także materiały i obsługę organizacyjną.

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji jest:  „Wyprawa – poprawa”. W ramach tegorocznej akcji zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.