Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że od dnia 17 września 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie miasta inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 891 lub na adres mailowy: azbest@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, miasto będzie miało możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokołowie Podlaskim.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.