Sprzątanie świata – Sokołów Podlaski 2015

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zapraszają do udziału w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Tegoroczna akcja będzie przeprowadzona w dniach 18 – 20 września.

Jak co roku celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Akcja znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji jest: „Turysto!Szanuj Środowisko!”. Tym razem będziemy zachęcać do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody.