Sprzątanie Świata Sokołów Podlaski 2019

Logo akcji

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zapraszają do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. Tegoroczną akcję przeprowadzona będzie w dniach 20 – 22 września.

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Akcja  znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji  jest: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”.

Podejmujmy działania, wspomagające selektywną zbiórkę odpadów i poszanowania zasobów środowiska, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

foto: Sprzątanie Świata Sokołów Podlaski 2019 - nasza ziemia logo 300x300