RKO w Leśnej Krainie

Przedszkolaki biorące udział w szkoleniu

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Możemy oczywiście liczyć na to, że tragiczna sytuacja, kiedy będziemy musieli walczyć o czyjeś życie, nigdy nam się nie przytrafi, ale każdy z nas powinien być na to przygotowany.

Dlatego też 23 lutego 2015 r pracownicy Leśnej Krainy już po raz kolejny uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Marcin Kruszewski – wykwalifikowany ratownik medyczny i zarazem szkoleniowiec Ośrodka Szkoleniowego „ATUT”.

Podczas spotkania pracownicy Leśnej Krainy utrwalali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Pod czujnym okiem pana ratownika wszyscy uczestnicy mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy, a także samodzielnie wykonać resuscytację na fantomach: niemowlaka, dziecka i dorosłego.

Dzięki szkoleniu kadra przedszkola będzie umiała prawidłowo reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu swoich podopiecznych.