Bajkowy las

Przedszkolaki

Dnia 03. marca 2015 roku w Leśnej Krainie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Bajkowy las” zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 4 LEŚNA KRAINA i Nadleśnictwo Sokołów. Incjatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Lasu w ramach akcji „Dni Przyjaciół Lasu”,nad którą patronat objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. W konkursie udział wzięły wszystkie dzieci przedszkolne oraz dzieci kl. I i II Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

Na uroczystą galę wreczenia dyplomów i nagród przybył przedstawiciel Nadleśnictwa Sokołów zastępca Nadleśniczego Pan Maciej Wójcicki, dzieci i wychowawcy klas I i II Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wszystkie dzieci z Leśnej Krainy.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina Ewa Zakrzewska, która powitała wszystkich obecnych i wyraziła radość z licznego udziału w konkursie, na który wpłynęło 238 prac.

Atrakcją spotkania było przedstawienie „Calineczka” w wykonaniu przedszkolaków z grupy teatralnej „Dziecięcy teatrzyk” działającej przy naszym przedszkolu. Mali aktorzy otoczeni piękną scenerią przenieśli nas w bajkowy świat. W kolorowych kostiumach scenicznych i z piękną dykcją przedszkolaki zaprezentowały swoje wielkie zdolności aktorskie. Przedstawienie wzbogacone zostało piękną muzyką, która podkreślała baśniowy nastrój.

Po odczytaniu protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej nadszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników konkursu przez Nadleśniczego Macieja Wójcickiego i Dyrektor Ewę Zakrzewską.

Składamy podziękowania wszystkim laureatom licząc na dalszą owocną wspólpracę przy organizacji nastepnych konkursów.

W finale ogólnopolskim będzie nas reprezentować praca Paweł Domańskiego. Serdecznie gratulujemy.

Za ufundowanie przepięknych nagród, pragniemy gorąco podziękować Nadleśnictwu Sokołów.