Mamy dofinansowanie kolejnych projektów

Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt, schroniska dla zwierząt, oczyszczania miasta, modernizacji boiska przy SP nr 1

Panie Ewa Orzełowska, Elżbieta Hermanowicz i pan Krzysztof Dąbrowski podpisują umowę
foto: Beata Gromek

4 marca 2024r. w Skibniewie-Podawcach odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W imieniu Miasta umowę podpisali zastępca burmistrza – Krzysztof Dąbrowski oraz skarbnik – Elżbieta Hermanowicz. Umowę na realizację zadania podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego, pani Elżbieta Lanc i pani Janina Ewa Orzełowska.

Pierwsza umowa dotyczy zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 4”, polegającego na modernizacji istniejącego boiska, wartość dofinansowania 63 017 zł.

Druga umowa dotyczy zadania pn. „Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokołów Podlaski” wartość dofinansowania: 110 250 zł.

Trzecia umowa dotyczy zadania pn. „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski”, polegającego na poprawie warunków funkcjonowania schroniska, wartość dofinansowania: 30 000 zł.

Czwarta umowa dotyczy zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski w 2024 roku” polegającego na sterylizacji zwierząt,wartość dofinansowania: 19 800 zł.