Modernizacja terenów zielonych Bulwaru nad rzeką Cetynią

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Modernizacja terenów zielonych Bulwaru nad rzeką Cetynią w Sokołowie Podlaskim” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 70.372,80 zł.

Przedmiotem zadania jest zakup sadzonek drzew szt. 79, w tym platan klonolistny odmiana piramidalna, lipa srebrzysta odmiana kulista, głóg dwuszyjkowy 'Paul’s Scarlet’, kasztanowiec zwyczajny odmiana pełnokwiatowa, platan klonolistny.

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac związanych z dostawą materiału roślinnego wraz z przeprowadzeniem prac nasadzeniowych, wkomponowanych w zmodernizowaną przestrzeń, biegnącą wzdłuż Bulwaru nad rzeką Cetynią w Sokołowie Podlaskim.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia w znaczny sposób podniesienie walory estetyczne krajobrazu na terenie bulwaru, jak i przyczyni się do poprawy warunków życia. Nowe nasadzenia stworzą kompleksową przestrzeń i uatrakcyjnią bulwar dla dużych i małych mieszkańców naszego miasta, jak również turystów, tworząc lepszą alternatywę do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.