Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania

Piec - zdjęcie ilustracyjne
foto: Pixabay

Urząd Miasta Sokołów Podlaski informuje, że od dnia 4 maja 2022 r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XXI/137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski, przyjmowane będą od mieszkańców miasta wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Finansowe wsparcie, w wysokości 2.000 zł może być wykorzystane na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalacje ogrzewania gazowego, ogrzewanie olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła a także zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w 5 klasie według kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012.

Dotacji będą podlegać urządzenia grzewcze, fabrycznie nowe, zakupione i zamontowane po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji. UWAGA! Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

Wnioski można składać w terminie od 4 maja lecz nie później niż do 30 września  na dziennik podawczy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, w formie tradycyjnej (w kancelarii ogólnej) lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej: um@sokolowpodl.pl.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w danym roku budżetowym.

UWAGA!!! Decyduje kolejność wpływu do Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

Osoby zakwalifikowane do udzielenia dotacji zostaną powiadomione o terminie podpisania umowy. Po podpisaniu umowy, będą oni zobowiązani do wymiany kotła i rozliczenia wniosku w terminie do 30 października 2022r.

Jeżeli nieruchomość posiada kilku właścicieli, to pozostali składają oświadczenie współwłaściciela (druk do pobrania poniżej).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z UCHWAŁĄ NR XXI/137/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających  na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski  (do pobrania poniżej). Wzór wniosku można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski  ul. Wolności 21. Dodatkowe informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem 25 7817554.