Sportowa jesień w Jedynce

Baner programu ze skrótem informacji zawartych w tekście.

“Sportowa jesień w Jedynce” realizowana jest na podstawie Programu „MIKRO GRANTY” na rok 2023 ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Program „MIKRO GRANTY” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest wspomniany minister.

Operatorem Programu jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku i do operatora Stowarzyszenia “ Nasza Jedynka” aplikowało o środki na realizacje Programu na terenie szkoły. Stąd na naszych plakatach, folderach ,banerach logo wszystkich organizacji.

“Sportowa jesień w Jedynce” to działanie , które prowadzi młode Stowarzyszenie „Nasza Jedynka” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul Polnej 8.

Cele programu Mikro granty 2023 a co za tym idzie cele Projektu “Sportowa jesień w Jedynce” to:

 1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 4. wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 5. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 6. stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie finansowe w kwocie 15000 zł zostało udzielone na organizację zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych. Wkład własny Stowarzyszenia to 1000 zł.

W ramach zadania – „Sportowa jesień w Jedynce” w szkole nr 1:

 • upowszechniamy sporty zespołowe, promujemy aktywny styl życia najpierw w ramach zajęć sportowych (11.09.2023 -27. 11.2023); następnie poprzez organizację międzyklasowych turniejów w piłkę koszykową i piłkę nożną oraz poprzez zabawy sportowo –ruchowe; 110 godzin;
 • inwestujemy w kapitał ludzki, kupujemy potrzebny do tych zajęć sprzęt, który zostanie w szkole;
 • wykorzystujemy szkole sale gimnastyczne i boiska dla organizujemy Finał /event szkolny ( medale, puchary, dyplomy) , uczymy przyjaznego kibicowania;
 • a następnie promujemy zdrowy styl życia, gdyż event zakończony się radosnym biesiadowaniem całej szkoły – Przekąski 600 lecia Miasta Sokołów Podlaski. w kolorach flagi Miasta.

Integrując wokół zadania uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisko lokalne. Podkreślimy obchody 600 lecia Miasta Sokołów Podlaski, 75 letnia szkoły i czwarte już wydarzenie w formie Biesiady jesiennej.
Na podstawie materiałów z Projektu – Zofia Stec dyrektor szkoły SP1 Sokołów Podlaski.