Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa w MP3

Grupka przedszkolaków trzyma wykonaną na zajęciach planszę ilustrującą zasady przekraczania przejścia dla pieszych.

W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego i Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniach 11-19 maja uczestniczyliśmy w szeregu zajęciach, działaniach i spotkaniach, które były okazją do przypomnienia i utrwalenia nawyków związanych z bezpieczeństwem.

Nauczycielki poszczególnych grup organizowały zajęcia profilaktyczne o bezpieczeństwie na drodze i w przedszkolu. Dzieci wzięły udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Podczas spotkania utrwaliły przepisy ruchu drogowego oraz zapoznały się z aktualnymi przepisami związanymi z jazdą na hulajnodze elektrycznej, na rolkach i rowerze. W dniu 18 maja nasze przedszkole odwiedzili goście, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Przedszkolaki z zachwytem i wielkim zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu podczas którego poznali specyfikę pracy strażaków. Strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Grupowe biblioteczki wzbogacone zostały o nową książeczkę Anny Gil ,,Bączek Ratownik”, w której znajduje się szereg opowiadań dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa.

Wszystkie podjęte przez nauczycielki i dzieci działania posłużyły upowszechnianiu przepisów ruchu drogowego, kształciły chęć i umiejętność dbania o sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz nawyki własnego bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z niego. Nasi wychowankowie wyposażeni w wiedzę na temat bezpieczeństwa, odpowiednich zachowań w różnych sytuacjach, miejscach i umiejętności bardzo potrzebne by bezpiecznie żyć, uczyć się i odpoczywać. Wkrótce rozpoczną bezpieczne wakacje.