Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa w MP3

policja z motocyklem z wizytą u przedszkolaków

Bezpieczeństwo to priorytetowe zadanie w edukacji przedszkolnej, dlatego realizowane jest w przedszkolu praktycznie przez cały rok.

Nadchodzący czas sprzyja spacerom, wycieczkom i aktywnym zabawom na powietrzu. W tym czasie obserwujemy wzmożony ruch na drogach i ścieżkach rowerowych. Dlatego wychodząc naprzeciw przedsięwzięciu Wojewody Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty zaplanowaliśmy udział w ogłoszonym Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa. W związku z tym w naszym przedszkolu rozpoczął się cykl zaplanowanych różnorodnych działań związanych z bezpieczeństwem w przedszkolu, w ogrodzie, podczas spacerów, na drodze, uwzględniając wielorakie formy aktywności.

Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym. Uczyły się wierszyków i piosenek.

Do podejmowanych działań zaproszeni zostali strażacy, policjanci i ratownik medyczny, którzy wdrożyli przepisy ruchu drogowego, zachęcili do korzystania ze sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz bezpiecznego z nich korzystania. Starszaki na pobliskim skrzyżowaniu ubrani w kamizelki odblaskowe, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. Wybrali się również na wycieczkę do Straży Pożarnej, gdzie przyjrzeli się pracy strażaków i skorzystali z licznych atrakcji. Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą dzieciom odnaleźć się w różnych sytuacjach, których mogą doświadczyć w przedszkolu, w środowisku czy na drodze.

Miejskie Przedszkole nr 3