Prestiżowy Certyfikat dla MP 3 i MP 4

Logo projektu

Miejskie Przedszkole nr 3 i 4 w Sokołowie Podlaskim mogą poszczycić się prestiżowym certyfikatem „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola.

W ramach realizacji projektu w ubiegłym roku w Miejskim Przedszkolu nr 3 i 4 został wyłonione zespoły zadaniowe składające się z przedstawicieli nauczycieli i rodziców. Liderzy projektu mieli możliwość poznać zespoły zadaniowe z innych przedszkoli, współpracować z trenerem, psychologiem, a także uczestniczyć w warsztatach i konferencjach. Ogromną satysfakcją była współpraca podczas projekt z liderami nauczycieli i rodziców z Miejskich Przedszkoli nr 4 i 3 w Sokołowie Podlaskim, gdzie mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów współpracy.

W trakcie realizacji projektu w przedszkolach odbyły się debaty wśród nauczycieli i rodziców, podczas których poznaliśmy swoje potrzeby i oczekiwania.

Efektem udziału w projekcie było opracowanie Programu Aktywnej Współpracy, który został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze i jest realizowany w naszych placówkach oraz przyznanie Miejskiemu Przedszkolu nr 3 i 4 certyfikatu „Szkoła Współpracy”.

Dziękujemy naszym wspaniałym i Kochanym Rodzicom za owocną współpracę.

Przed nami nowe wyzwania, mnóstwo ciekawych pomysłów i niespodzianek. Zachęcamy wszystkich do współpracy. Tworząc wspólnie nową rzeczywistość, dbamy o dobro naszych dzieci !!!