XXV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2021r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność samorządowego zakładu budżetowego w roku 2022.
 5. Projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2022
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 8. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego.
 9. Projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2021.
 10. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2021 RM w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Sokołów Podlaski
 11. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
 12. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia Statutu Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 14. Oświadczenia i wolne wnioski radnych
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej