LIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2024r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2037.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2024.
 7. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyboru ławnika.
 11. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Miejskiej.
 12. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.