XII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020-2035.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2020.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020.
 8. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w 2020r.
 9. Projekt uchwały RM w spr ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 10. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 12. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej.
 13. Oświadczenia i wolne wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Sesji.