Miasto bez smogu – działamy dla ochrony powietrza

Ochrona powietrza - obrazek ilustracyjny

Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a każde działanie na rzecz wyeliminowania smogu jest cenne i ważne.

Oto  10 działań jakie podjęło Miasto Sokołów Podlaski, aby ograniczyć smog:

  • W 2021roku  Miasto Sokołów Podlaski wprowadziło system wsparcia finansowego  dla mieszkańców w formie dotacji do wymiany i likwidacji starych urządzeń grzewczych. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr XXI/137/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, na zasadach określonych w regulaminie przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
  • W 2021r. za pośrednictwem Miasta Sokołów Podlaski, dzięki dotacji z budżetu Miasta zostały wymienione 24 stare urządzenia grzewcze. Corocznie (do 2026r.) Miasto przewidziało na ten cel określoną pulę środków do wykorzystania dla mieszkańców.  Corocznie z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi w stałym terminie od 4 maja do 30 września.
  • Finansowe wsparcie, w wysokości 2.000 zł może być wykorzystane na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalacje ogrzewania gazowego, ogrzewanie olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła a także zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w 5 klasie według kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012.
  • zakupiliśmy specjalne sensory monitorujące jakość powietrza, na terenie Miasta są już 4 takie urządzenia. Mieszkańcy mają możliwość śledzenia tych pomiarów na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl.
  • Prowadzimy ciągłe kontrole palenisk domowych zarówno interwencyjne jak i planowe. W 2021r. przeprowadziliśmy już 39 takich kontroli. Wśród kontrolowanych nieruchomości 1 mieszkaniec miasta został ukarany – zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego  o ukaraniu karą grzywny za wykroczenie polegające na  dopuszczaniu się spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych (piecu grzewczym) oraz sporządzono 36 pouczeń dotyczących ujawnionych nieprawidłowości. Podczas wszystkich kontroli prowadzone były rozmowy nt. uchwały antysmogowej i związanych z nią ograniczeń i zakazów, jak również możliwości skorzystania z dotacji z programu „Czyste powietrze” i miejskiego programu wymiany pieców. Każdorazowo w czasie przeprowadzanych kontroli wręczamy ulotki edukacyjne dotyczące efektywnego i prawidłowego palenia w piecu.
  • Przeprowadzamy konkursy i warsztaty i spektakle teatralne dla dzieci. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat ochrony powietrza. Poznają przyczyny powstawania zanieczyszczeń powietrza i smogu. Dowiadują się czym jest niska emisja i jak walczyć z zanieczyszczeniami.
  • Przeprowadziliśmy inwentaryzację indywidualnych urządzeń grzewczych na terenie miasta. Baza jest na bierząco aktualizowana.
  • zwiększyliśmy liczbę nasadzeń drzew i krzewów,
  • powstały nowe trasy rowerowe wspierające przyjazny środowisku transport rowerowy,
  • sprzątamy miejskie drogi  „na mokro” za pomocą profesjonalnej zamiatarki,

Jest jeszcze wiele działań, które możemy wspólnie podjąć.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ogrzewania wynika, iż na terenie Miasta wciąż pozostaje do wymiany 1 237 kotłów starego typu do 2026 roku.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wie to każda osoba, która wieczorem lub rano czuje w powietrzu nieprzyjemny zapach pochodzący ze spalanego wsadu do pieca. Państwo również mogą nas w tym wspomóc np. poprzez rozmowę z sąsiadami, którzy mogą skorzystać z dostępnych programów wymiany pieców.