30 milionów zł dla Sokołowa

Wizualizacja projektu

To już za rok! Nowoczesne Centrum Przesiadkowe, dwie stacje wypożyczeń rowerów, kilometry ścieżek rowerowych, nowe nawierzchnie na ulicach i wymiana oświetlenia ulicznego. A wszystko dla ekologii i zmniejszenia ilości spalin w naszym mieście! Wszystkie inwestycje na terenie miasta pochłoną prawie 30 milionów złotych.

Przygotowywana od dwóch lat przez samorządowców ze Starostwa Powiatowego we współpracy z Urzędem Miasta inwestycja właśnie zaczyna być realizowana. Przetargi zostały już ogłoszone. Zakończenie prac już we wrześniu 2018 r.

Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowa forma ubiegania się o dofinansowanie unijne. Polega na tworzeniu dużych, wspólnych projektów przez samorządy. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie, wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego zostało ujęte w dużym planie inwestycyjnym dla subregionu siedleckiego, objętego OSI o nazwie: „Utworzenie zintegrowanego wielofunkcyjnego węzła wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacją powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego, budowa centrum przesiadkowego, parkingów Park& Ride i Bike & Ride”

W przypadku Sokołowa Podlaskiego autorem projektu jest Starostwo Powiatowe, ale to miasto Sokołów Podlaski, spośród wszystkich partnerów powiatu, na RIT wyda najwięcej. To na terenie miasta będzie zdecydowana większość inwestycji.

Projekt powiatu sokołowskiego jest jednym z dwóch na Mazowszu, które dostaną w ramach RIT największe, 80 proc. dofinansowanie. Nie bez znaczenia w tak wysokiej ocenie projektu było, że miasto Sokołów – będące partnerem powiatu, posiada Program Rewitalizacji. Dzięki temu projekt mógł zostać tak wysoko oceniony i dofinansowany. Inwestycje w ramach RIT na terenie miasta pochłoną rekordowo wysoką kwotę – 29 mln 494 tys.72 zł!

Sokołowski projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych i zachęca mieszkańców do wypożyczeń jednośladów i korzystania z tej formy aktywności. I dlatego sieć ścieżek pokryje miasto. Sokołów w ramach RIT będzie skomunikowany nowymi ścieżkami z dwoma gminami biorącymi udział w projekcie – Sabniami i Jabłonną Lacką.

Najwięcej inwestycji powstanie właśnie w naszym mieście.

Sokołowskie centrum przesiadkowe zostanie otwarte przy ul. Targowej i połączone z nowymi ścieżkami rowerowymi, planowanymi wzdłuż ulic: Targowej, ciągu ulic Oleksiaka Wichury i Alei 500 – lecia. Przy tych ścieżkach zostaną zbudowane nowe chodniki i nawierzchnia (w przypadku ul. Targowej).

Planowana jest przebudowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w ciągu dróg kategorii powiatowych w ulicach: – Niecieckiej (wraz z przebudową chodników i nawierzchni jezdni, budową komunikacyjnych ścieżek rowerowych) Szkolnej (przebudową nawierzchni jezdni chodników przepustu i kanalizacji deszczowej). W planach jest też budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Baczyńskiego, Stadionowej  i Ząbkowskiej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, a także budoaą ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych w ulicy Lipowej. Projekt zakłada przebudowe nawierzchni jezdni chodników, budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

W ciągu ulicy Kolejowej i Gagarina będzie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników i zbudowany przepust, tam też pobiegnie ścieżka rowerowa.

Prace są planowane w  ciągu ulicy Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego, księdza Bosko –  wraz z przebudową nawierzchni jezdni ulicy Bartoszowej i od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego, budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, budową kanalizacji deszczowej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy księdza Bosko, oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Bartoszowej, budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu – ulicy Wilczyńskiego, placu księdza Brzóski, ulic Wolności ( odcinek od ulicy Kosowskiej do ulicy Węgrowskiej), Węgrowskiej ( od wolności do Oleksiaka – Wichury) wraz z przebudową nawierzchni ulic Długiej i Wilczyńskiego (na odcinku od ulicy Niecieckiej do drogi krajowej nr 62), budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników w ciągu ulic Kosowskiej (odcinek od Targowej do Wolności).

Wypożyczalnie rowerów planuje sie przy Centrum Przesiadkowym (ul. Targowa) i przy ulicy Oleksiaka Wichury.

W ramach RIT przy wielu ulicach zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Chodzi o ulice: Bartoszową, Ząbkowską, Szkolną, Nieciecką, Oleksiaka Wichury, Wilczyńskiego, Plac Księdza Brzóski, Długą, Kosowską, Wojska Polskiego, Ks. Bosko, Gagarina, Kolejową, Lipową, Skłodowskiej-Curie, Targową, Stadionową, Baczyńskiego, Piłsudskiego i Wolności.

Na terenie miasta projekt realizuje Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim. Unijna dotacja pokryje 80 proc. kosztów i wyniesie 23 mln. 579 tys. zł. Wkład miasta to 3 mln 282 tys. 592 zł, wkład powiatu to 2 mln 612 tys. 222 zł.

foto: 30 milionów zł dla Sokołowa - wizualizacja stacja wypożyczeń rowerów 300x161