Nagłówki

Dofinansowanie modernizacji boiska przy SP 1

Pamiątkowe zdjęcie sygnatariuszy umowy

W czwartek 2 września w Sadownem Węgrowskim, między Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a Miastem Sokołów Podlaski podpisana została umowa w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – ETAP 1”. Kwota otrzymanego przez miasto dofinansowania wynosi 100.000 zł.

Ze strony Miasta Sokołów Podlaski podpisy na umowie złożyli: p. Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta i p. Elżbieta Hermanowicz, Skarbnik Miasta.