Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta podczas zagrożenia COVID-19

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje, że Urząd Miasta Sokołów Podlaski wykonuje zadania publiczne w trybie zdalnym tj. drogą elektroniczną, telefoniczną, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku od ulicy Armii Krajowej.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy uprzednio umawiać się telefonicznie (dane kontaktowe poniżej). Z pracy zdalnej wyłączone są komórki: Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności i dowody osobiste.

Od dnia 26 kwietnia kasa Urzędu Miasta będzie otwarta. Wpłat można także dokonywać na numery kont podane na dole strony.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

DANE KONTAKTOWE:

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat:

  • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
  • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
  • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu