Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta podczas zagrożenia COVID-19

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje, że w okresie od 22 marca 2021 do odwołania przez właściwego ministra, Urząd Miasta Sokołów Podlaski będzie wykonywać zadania publiczne w trybie zdalnym tj. drogą elektroniczną, telefoniczną, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku od ulicy Armii Krajowej.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy uprzednio umawiać się telefonicznie (dane kontaktowe poniżej).

Z pracy zdalnej wyłączone są komórki: Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności i dowody osobiste.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

DANE KONTAKTOWE:

Kasa Urzędu Miasta będzie nieczynna. Wpłat należy dokonywać na podane poniżej numery kont bankowych:

  • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
  • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
  • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu