Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski

Maseczka

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje Szanownych Mieszkańców, że Urząd Miasta Sokołów Podlaski wraz z Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim rozpoczynają dystrybucję maseczek, które miasto otrzymało od Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.

Na Mieszkańca Miasta Sokołów Podlaski przypadają 4 bezpłatne, trójwarstwowe maseczki medyczne, które będzie można odebrać od poniedziałku 22 marca 2021 r. do piątku 26 marca 2021 r. w następujących miejscach i godzinach:

  • Urząd Miasta Sokołów Podlaskim, przy wejściu od ulicy Armii Krajowej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00;
  • Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, przy wejściu do budynku ulica Wolności 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45 – 15:45

Dla jednej rodziny maseczki może odebrać jej przedstawiciel, nie ma konieczności, aby każdy członek rodziny stawiał się w punkcie osobiście. Zachęcamy także do tego, aby osobom starszym i schorowanym udzielić pomocy i odebrać maseczki w ich imieniu.

Dla osób chorych i niepełnosprawnych, o ograniczonej możliwości poruszania się, w razie niemożności pojawienia się osobiście w jednym z powyższych punktów lub też skorzystania z czyjejś pomocy (np. sąsiada) przy odbieraniu maseczki istnieje możliwość skontaktowania się z Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45 pod numerem telefonu: 25 787 27 39 lub 25 781 65 99, celem ustalenia możliwości przekazania maseczek.

Maseczki będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu na terenie całego kraju obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Można to robić wyłącznie przy pomocy maseczki. Maseczki nosimy m.in. na ulicy, w środkach komunikacji, punktach handlowych, zakładach pracy, kościołach i budynkach użyteczności publicznej. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie dzieci do lat 5 oraz osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.