Sokołowski szpital w potrzebie

Szpital Powiatowy w Sokołowie Podlaskim
foto: Wikimedia Commons

Czas epidemii koronawirusa najlepiej dowodzi znaczenia opieki zdrowotnej dla poczucia naszego bezpieczeństwa. Jakże często nasze zdrowie i życie zależy od służb medycznych. To im: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całej służbie zdrowia wielu z nas zawdzięcza życie. Ten czas zagrożenia epidemicznego wyraźnie i boleśnie nam to uzmysławia. Wszyscy życzymy sobie zdrowia. A gdy nam go zabraknie – aby nie brakowało nam pomocy.

Na taką pomoc zawsze możemy liczyć ze strony Szpitala Powiatowego. Dlatego w interesie społeczności lokalnej, nas wszystkich jest udzielenie wsparcia szczególnie teraz, gdy pacjenci i personel szpitala jest najbardziej narażony na zakażenie wirusem COVID-19, gdy koniecznym jest zapewnienie dostatecznej ilości leków oraz materiałów i środków ochrony indywidualnej. Powszechnie wiadomo, że podobnie jak cała służba zdrowia tak i nasz szpital jest niedofinansowany. Zachęcam do wspierania rzeczowego i finansowego naszego szpitala w ramach solidaryzowania się z potrzebującymi.

Sokołowski samorząd nigdy dotąd nie pozostawał obojętny wobec potrzeb szpitala. Już w tym roku Burmistrz Miasta, korzystając ze swojego uprawnienia, umorzył SP ZOZ podatek od nieruchomości w wysokości prawie 63 tyś.zł. To kwota, którą dyrekcja szpitala mogła przeznaczyć na wydatki związane bezpośrednio z ochroną zdrowia. Jak można się spodziewać, nie będzie to jedyna w tym roku pomoc finansowa miasta.