Spotkanie warsztatowe w ramach Programu „Rozwój lokalny”

Warztat Programu Rozwój Lokalny

30 kwietnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze spotkanie z ekspertami Związku Miast Polskich, Panami Adamem Mikołajczykiem i Przemysławem Cichockim. Podczas spotkania poznaliśmy harmonogram prac w II etapie Programu Rozwój Lokalny.

Była to pierwsza wizyta eksperta w mieście inicjująca współpracę, podczas której odbyło się spotkanie z Kierownictwem Miasta, spacer studyjny po mieście, prezentacja propozycji i uzgodnienie metodologii pracy, wykorzystywanych narzędzi i harmonogramu działań, ustalenie zasad współpracy (struktura zespołów, kontrakt, zarządzenie), identyfikacja kluczowych interesariuszy i uczestników procesu, organizacja zespołów.

Jednym z efektów pierwszego spotkania było powołanie Zespołu ds. przygotowania projektu (wraz ze strukturą zespołu miejskiego i roboczego i wyznaczonymi kierownikami projektu).

Zespoły będą współpracować z doradcami ze Związku Miast Polskich, którzy będą wspierali Miasto w trakcie prowadzonych prac projektowych.

Podczas pierwszego spotkania został przedstawiony zarys projektu złożony w I etapie oraz przyjęty został ramowy harmonogram prac.

W trakcie spotkania zespoły zapoznały się także z funkcjonalnością narzędzi analitycznych udostępnionych przez Związek Miast Polskich.

Krzysztof Dąbrowski

Logotypy partnerów Programu Rozwój Lokalny