Sokołów II etapie Programu „Rozwój lokalny”

Miasto Sokołów Podlaski znalazło się w zaszczytnym gronie 54 miast wyłonionych do II etapu Programu "Rozwój lokalny" finansowanych z Funduszy Norweskich

foto: Logotypy partnerów Programu Rozwój Lokalny - prl partnerzy

6 maja 2019 r. uruchomiono nabór wniosków w ramach programu pn. „Rozwój lokalny” dla 255 miast średnich.

Sokołów Podlaski jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które ubiega się o dotację z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Miasto Sokołów Podlaski znalazło się wśród 213 miast z całej Polski aplikujących do II etapu programu pn. „Rozwój Lokalny”, który finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich.

W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów, a następnie ocenie merytorycznej poddano 212 z nich.

Finalnie do II etapu weszły 54 miasta.

W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, zatwierdzonej później przez Operatora, do II etapu naboru trafiły zarysy projektów złożone przez 54 miasta.

Wstępny wniosek Miasta Sokołów Podlaski trafił do grona 54 miast wybranych do II etapu konkursowego. Projekt naszego miasta w I etapie konkursu nosił tytuł: „Wielowymiarowy rozwój Sokołowa Podlaskiego modelowym rozwojem ośrodka wielofunkcyjnego”.

Prace nad drugim etapem potrwają około 6 miesięcy (do 30 października 2020 r. przedkładamy gotowy wniosek). W tym czasie powołane w Urzędzie Miasta Zespoły: Miejski i Roboczy we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich dokonają diagnozy sytuacji miasta w różnych sferach: społeczno-gospodarczych. Związek Miast Polskich opracował i udostępnił narzędzia informatyczne wspierające diagnozę sytuacji miasta.

Przed nami dużo pracy związanej z przygotowaniem jak najlepszych dokumentów aplikacyjnych, w ramach których powstaną m.in. Program Rozwoju Lokalnego i Program Rozwoju Instytucjonalnego.

Krzysztof Dąbrowski