40 nowych laptopów do zdalnego nauczania

Przekazanie sprzętu dyrektorom szkół

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Bogusław Karakula przekazał na ręce dyrektorów wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, z przeznaczeniem na pomoc w procesie zdalnego nauczania.

Sprzęt został sfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach Programu „Zdalna Szkoła +”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wysokość grantu dla Miasta ustalona została na 95.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 40 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logotypy fundatorów