Komunikat dla osób, które nie odebrały maseczek

Maseczka

Radni Rady Miejskiej z Wolontariuszami zakończyli dostarczanie maseczek mieszkańcom miasta. Osoby, które dotychczas ich nie odebrały, mogą zgłaszać się po odbiór do Urzędu Miasta – wejście od ul. Armii Krajowej.