Pozyskiwania wsparcia ciąg dalszy

Droga miejska

Sokołowski samorząd stara się pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz. Lista inwestycji, o dofinansowanie których władze miasta się starają, przedstawiona podczas ostatniej sesji Rady Miasta przez burmistrza Bogusława Karakulę, była długa.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ostatecznie znalazły się na niej inwestycje, na które można pozyskać wysokie dofinansowania. Miasto będzie się starać o dofinansowanie do inwestycji z projektów zakładających powyżej 70 proc. wsparcia z zewnątrz.
– To nam się udaje. W przypadku Regionalnych Inwestycji Terytorialnych mamy 90 procent dofinansowania, z Funduszu Dróg Samorządowych – 70 procent – wyliczał Bogusław Karakula.
Urząd Miasta prowadzi starania o dofinansowania inwestycji, inne – już zrealizowane – rozlicza. Chodzi o projekt „Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego wraz z termomodernizacją SP nr 2”. Tu dofinansowanie wyniosło 4 mln 872 tys. 388 zł . Już został złożony kolejny wniosek o płatność.
Kolejne projekty to „Sokołowski Tygiel Kulturalny” – dofinansowanie – 1 mln 368 tys. zł., „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim” – 1 mln 624 tys. 251 zł. Miasto złożyło kolejny częściowy wniosek o płatność na termomodernizację SP nr 6. Na 2020 rok zaplanowano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Kupientyńskiej i Przedszkola nr 2 przy ul. Kościuszki.
Na projekt „Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w ramach rządowego programu małej infrastruktury” – wartość dofinansowania wyniosła 250 tys zł – rozliczenie zostało już złożone.
W grudniu 2019 r została podpisana umowa na przebudowę odcinka drogi miejskiej, ul. Bartoszowej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta – etap I, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – wartość dofinansowania to 776 tys. 703 zł.

Na kolejną edycję projektu „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski” dofinansowanie w 2019 r. wyniosło 16 tys. 377 zł.

Na „Modernizację terenów zielonych Bulwaru nad rzeką Cetynią” z WFOŚiGW miasto otrzymało 70 tys 372 zł.

W trakcie oceny są kolejne wnioski, jak te złożone do programu rządowego „Czyste powietrze” – opracowano i złożono 31 wniosków dla mieszkańców.
14 stycznia został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W zakresie przygotowania i realizacji jest budowa obiektów małej architektury przy budynkach remontowanych w Parku Przemysłowym.

Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż trybun sportowych zewnętrznych o konstrukcji stalowej na stadion przy ul. Lipowej. Zakończyła się budowa fundamentów pod montaż trybun.

Jak co roku magistrat stara się o dofinansowania wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski. Systematycznie kolejne osoby otrzymują wsparcie.