Przedszkole nr2 nominowane w konkursie Laur Michała Anioła

Laureaci konkursu
sdr

Konkurs Laur Michała Anioła  zorganizowany był przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Jego głównym celem było promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii , wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe każdego szczebla.

O Laur Michała Anioła rywalizowały najbardziej kreatywne i nowatorskie placówki edukacyjne z całego kraju. Kuratoria Oświaty zakwalifikowały  64 placówki do pierwszego etapu konkursu. Komisja , składająca się z  autorytetów świata dydaktyki i metodyki nauczania, dokonując oceny brała pod uwagę postawione kryteria – ludzie z pasją i ich rozwój, technologie informacyjno-komunikacyjne, instrumentarium dydaktyczne, zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów. Nominację do ostatniego etapu konkursu otrzymało 49 szkół i placówek z całej Polski, w tym  Miejskie Przedszkola nr2 w Sokołowie Podlaskim. Nominację z rąk kapituły odebrała  dyrektor  Urszula Marcinkowska 3 października podczas uroczystej gali  w Kielcach.

Otrzymana przez MP2 nominacja  do prestiżowego tytułu kreatywnej i innowacyjnej szkoły jest dużym sukcesem dla społeczności przedszkolnej oraz szczególnym wyróżnieniem  dla samej placówki a także miasta Sokołów Podlaski.