Przedszkole nr2 w kolejnym etapie prestiżowego konkursu LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Przedszkolak podczas zabawy

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim zostało nominowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na etapie wojewódzkim  do prestiżowego tytułu  Mistrza Nowoczesnej Edukacji w ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół i przedszkoli.

Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz  Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego i Targi Kielce S.A. Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej  Anna Zalewska. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie  placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania. Konkurs zakłada wytypowanie po 20 placówek z terenu województwa, które w sposób szczególny zasługują na nominację do tytułu Mistrza Nowoczesnej Edukacji  za wyjątkową pracę na rzecz nowoczesnej edukacji.

Kadra pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 2 na czele z dyrektor przedszkola Urszulą Marcinkowską odpowiedziała na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Warszawie i złożyła swoją multimedialną prezentację, przygotowaną  zgodnie z regulaminem konkursu.  Nominacja przedszkola  na poziomie I etapu konkursu  już jest  wyróżnieniem i sukcesem nie tylko  dla przedszkola ale również dla władz miasta Sokołów Podlaski, które dbają o nowoczesny wygląd i wyposażenie swoich placówek. Kolejny ogólnopolski etap odbędzie się w listopadzie 2017r.