Mali wolontariusze z Miejskiego Przedszkola nr 2

Przedszkolaki uczestniczące w projekcie

„Mali wolontariusze to my!” to tytuł projektu realizowanego w  przedszkolu zgodnie z hasłem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017 „Rok wolontariatu”. Jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości społecznej, chęci pomagania innym oraz odpowiedzialności za otaczający nas świat. 

Przedszkole od dawna podejmuje szereg  inicjatyw o charakterze charytatywnym. I tak już od 2011 r. prowadzi akcję zbiórki plastikowych nakrętek, z której dochód w 100 procentach przeznaczany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Od 2014 r. bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Szlachetna paczka”. Dzięki zaangażowaniu przedszkolaków i ich rodziców, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Ponadto MP2 z wielkim zaangażowaniem bierze udział w kweście na rzecz podopiecznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która wspiera zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce. Co roku   w ramach akcji Góra Grosza przedszkolaki zbierają monety, które przekazywane są  na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Jednym z ostatnich  działań charytatywnych, realizowanych w ramach projektu „Mali wolontariusze to my!”  była zbiórka pieniędzy na zakup pluszowych misiów Zdrowusi dla chorych dzieci. W dniu Święta Pluszowego Misia 25 listopada mali pacjenci sokołowskiego szpitala otrzymali misie z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.  6 grudnia delegacja przedszkola ponownie odwiedziła oddział dziecięcy      i jako  pomocnicy Świętego Mikołaja przekazała dzieciom kolejne Zdrowusie, które od razu poprawiły samopoczucie pacjentów. Projekt „Mali wolontariusze to my” przewiduje kolejne działania dla ludzi w potrzebie.

Mały wolontariat to nie tylko działania na rzecz drugiego człowieka, ale także na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną w biegu dzisiejszego świata. Dlatego należy i warto wpoić dzieciom myśl, iż satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.