XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z póź.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 19.07.2018r., zwołuję na dzień 25 lipca 2018r. (środa) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXXII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w spr. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sokołów Podlaski” celem przekazania do organu regulacyjnego.
  4. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołów Podlaski na okres powyżej 3 lat.
  5. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej