XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372), na dzień 28 lutego 2022r. (poniedziałek) na godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta zwołuje się Nadzwyczajną XXVI Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia do realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul.Węgrowska).
  3. Zamknięcie Sesji.