XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Sokołów Podlaski dnia 12.10.2021r.

OR.RM.0002.2.4.2021

MIESZKAŃCY MIASTA
SOKOŁÓW PODLASKI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372), zwołuję na dzień 19 października 2021r. (wtorek) na godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXIII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXII/142/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2021.
  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej