Trwa Nabór do 53. Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach

W dniu 06.07.2018 r. w godzinach od 12.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przyjmowane będą wnioski od ochotników z miasta Sokołów Podlaski i powiatu sokołowskiego do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

W przypadku składania wniosku ochotnik dołącza następujące dokumenty:

  1. Odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału kopię dokumentu, stwierdzającego posiadane wykształcenie;
  2. Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.