Nagłówki

Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Plakat promocyjny

Uruchomiono proces naboru ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy rezerwy, jak również osób bez przeszkolenia wojskowego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości powołania do tej formy służby można uzyskać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Siedlcach, ul. Wałowa 1 (tel. 261 351 333, 261 351 313, 261 351 314, e-mail: wkusiedlce@ron.mil.pl) lub na stronie internetowej WKU: http://siedlce.wku.wp.mil.pl/pl/14381.html