Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

Uruchomiono proces naboru ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy rezerwy, jak również osób bez przeszkolenia wojskowego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości powołania do tej formy służby można uzyskać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Siedlcach, ul. Wałowa 1 (tel. 261 351 333, 261 351 313, 261 351 314, e-mail: wkusiedlce@ron.mil.pl) lub na stronie internetowej WKU: http://siedlce.wku.wp.mil.pl/pl/14381.html