Ogłoszenie o naborze do Powiatowego Nadzoru Budowlanego

27 kwietnia 2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko główny księgowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski. Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”

3 lipca 2017

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI – Jakość życia, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki… Czytaj dalej Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim”