Nagłówki

Sprzątanie Świata Sokołów Podlaski 2017

Logo akcji

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zaprasza do akcji „Sprzątania Świata – Polska 2017”. Tegoroczną akcję proponujemy przeprowadzić w dniach 15 – 17 września.

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Akcja znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji jest: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem akcji jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.