Sprzątanie świata – Sokołów Podlaski 2003

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim przystępuje, wzorem lat ubiegłych, do akcji „Sprzątanie Świata”, w dniach 19 – 20 września 2003 roku. W tym celu Urząd zabezpieczy niezbędne do przeprowadzenia akcji worki i rękawice, a także materiały i obsługę organizacyjną. Hasłem tegorocznego „Sprzątania Świata” jest: Zielony Świat – Zielony Dom – Zielony Punkt.

Zielony świat

Śmieci i zanieczyszczenia nie znają granic. Cokolwiek dzieje się w jakimś miejscu Ziemi, przyniesie konsekwencje dla całej naszej Planety. Dlatego ważne jest, aby na całym świecie podejmowane były akcje, które będą zapobiegały dewastacji środowiska i pomagały je odnawiać. Takim globalnym działaniem jest właśnie „Sprzątanie świata”. To dzięki akcji, w 130 krajach, w ten sam wrześniowy weekend, dziesiątki milionów osób różnych narodowości, ras, wyznań i światopoglądów jednoczą się w działaniu dla dobra całej ludzkości. Razem pielęgnujemy „Zielony świat”!

Zielony dom

„Myśl globalnie – działaj lokalnie” to jedno z głównych przesłań akcji. Nie będzie „Zielonego świata” bez „Zielonego domu”. A przecież każdy z nas na co dzień może oszczędzać energię np. wyłączając grające „dla nikogo” radio czy telewizor, albo gasząc niepotrzebnie zapalone światło. Może oszczędzać wodę zakręcając kran podczas mycia zębów, czy golenia. Może na zakupy pójść z własną torbą i nie przynosić do domu niepotrzebnych opakowań. Może segregować odpady i oddawać je do recyklingu. Możemy i powinniśmy w naszych rodzinach propagować nowy, ekologiczny styl życia – twórzmy „Zielone domy”!

Zielony Punkt

Punkt to bardzo ważna rzecz – punkt honoru, punkt podparcia, każdy zdobyty punkt… Także do naszych codziennych planów dokładajmy jeszcze jeden punkt: Zielony punkt – codziennie coś pożytecznego dla środowiska. Nie musimy od razu „przenosić gór” – ale np. starajmy się segregować odpady albo dokonywać dobrych także dla środowiska wyborów podczas zakupów.

W Sokołowie Podlaskim również w tegorocznej akcji prowadzimy selektywną zbiórkę, polegającą na wyodrębnieniu z zebranych odpadów szkła, papieru oraz odpadów z tworzyw sztucznych. Na powyższe surowce wtórne zostaną dostarczone różnokolorowe worki. Zachęcamy również do odrębnego zbierania odpadów metalu, w tym szczególnie puszek aluminiowych, które oddane do punktu skupu metali mogą przynieść szkole dodatkowe środki finansowe.

Spotkanie organizacyjne poświęcone szczegółowemu omówieniu kwestii organizacyjnych, oraz przekazanie wyposażenia do prowadzenia akcji (worków i rękawic) odbędzie się w dniu 18.09.2003 r. o godz.1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.

Akcję wspiera tak jak w latach poprzednich Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp.z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

Dla jednostek biorących udział w akcji Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego przewiduje środki finansowe na organizowanie imprez towarzyszących lub ufundowanie nagród dla najaktywniejszych uczestników.

Komitet Organizacyjny Akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
Iwona Kublik, Radosław Rybak
tel.(025) 787-26-21 w. 47