Sprzątanie Świata Sokołów Podlaski 2022

oficjalna grafika akcji, logotyp Fundacji Nasza Ziemia, Clean Up The Worls i herb miasta Sokołów Podlsaki

Fundacja Nasza Ziemia oraz Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim zaprasza do akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Tegoroczną akcję proponujemy przeprowadzić w dniach 16 – 18 września.

Jak co roku celem akcji „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Akcja  znajduje duże zainteresowanie wśród młodzieży, przynosi konkretne efekty w zakresie poprawy stanu porządku w mieście oraz edukacji ekologicznej.

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji  jest:  „Wszystkie śmieci są nasze!”. Podejmujmy działania, wspomagające selektywną zbiórkę odpadów i poszanowania zasobów środowiska, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

https://naszaziemia.pl/ssp2022