Miasto podpisało porozumienie z Pyunghwa Engineering Consultants Ltd

Podpisanie porozumienia

13 lutego w Urzędzie Miasta doszło do spotkania władz Miasta z przedstawicielami Pyunghwa Engineering Consultants Ltd – firmy z Republiki Korei, zajmującej się infrastrukturą w obszarze przyjaznego oddziaływania na środowisko. Podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozeznania możliwości zastosowania technologii firmy na terenie Sokołowa Podlaskiego. Porozumienie określa ogólną intencję i zasady współpracy.

Miasto i Pyunghwa Engineering Consultants Ltd utworzą wspólny zespół z zadaniem opracowania studium możliwości zastosowania technologii PEC jako czynnika wspierającego zrównoważony rozwój gospodarczy Miasta. W przypadku gdy wykaże ono możliwość praktycznego wykorzystania rozpatrzonych technologii oraz będzie wskazywało na celowość ich użycia i rentowność projektu, przygotowana zostanie umowa dotycząca wspólnej realizacji Projektu.

foto: Miasto podpisało porozumienie z Pyunghwa Engineering Consultants Ltd - 20170213 105910 1024x576