Nagroda Rady Miejskiej wręczona

Wręczenie nagrody

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, która odbyła się 19 września, została przyznana Nagroda Rady Miejskiej. W tym roku otrzymała ją Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego, która w kwietniu obchodziła Jubileusz 70-lecia istnienia.

Nagrodę przyznano za 70-letnią działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców, wdrażania innowacyjnych, nowoczesnych form pracy oraz ciągłe poszerzanie oferty kulturalnej. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała statuetkę „Sokoła”, miniaturkę „Sokoła” oraz dyplom. Wniosek o przyznanie Nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dla Miejskiej Biblioteki Publicznej złożyło Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

W porządku obrad Rady Miejskiej znalazł się również projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski. Podczas sesji została przestawiona krótka prezentacja na temat opracowanego dokumentu.