V Mazowiecki Przystanek PaT w Sokołowie Podlaskim

Logo wydarzenia

Przed nami największe przedsięwzięcie profilaktyczne w Sokołowie Podlaskim ostatnich lat!
Mamy nadzieję, że po wakacyjnej przerwie jesteście gotowi do działania! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na 5. Mazowiecki Przystanek PaT!

W Sokołowie podlaskim w dniach 1-2 października 2016 roku, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla uczniów szkół ponadpodstawoych V Mazowiecki Przystanek PaT.Na główną bazę akcji została wybrana hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, ul. Skłodowskiej–Curie 24 A

W tym wydarzenie u weźnmie udział 800 osób głównie z Mazowsza. Z młodzieżą spotkają się instruktorzy pracujący na co dzień w Polsce jak i poza jej granicami.

Gospodarze Akcji:

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka
Starosta sokołowski Leszek Iwaniuk
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula

Współorganizatorzy:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
Sokołowski Ośrodek Kultury
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim
Hufiec ZHP Sokołów Podlaski

Uczestnicy Przystanku nie ponoszą kosztów wyżywienia, zakwaterowania i pakietu uczestnika.

Podczas rejestracji w Biurze Akcji należy okazać:
– aktualną listę uczestników
– zgody rodzica na udział w Akcji w przypadku osób niepełnoletnich
– zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
– podpisany regulamin Akcji (!)

Wzory dokumentów do pobrania na stronie http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3366,Drodzy-PaTowicze-Sokolow-Podlaski-zaprasza.html

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 września br., wyłącznie drogą elektroniczną na adres: pat.mazowsze@gmail.com

Ilość uczestników jest ograniczona, w związku z czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszeni grup PaT z Mazowsza, Grup PaT z całej Polski, PaTPORTÓW z Mazowsza, PaTPORTÓW z całej Polski.

Dla młodzieży z powiatu sokołowskiego przewidziane jest 200 miejsc.

Zapraszamy Was do udziału w niżej wymienionych warsztatach (szczegóły i wymagania na https://www.facebook.com/PROFILAKTYKAaTY):

Warsztaty wokalne – instruktor Robert Osam
Warsztaty zumby/trening personalny – instruktorzy Sylwia Socha i Emil Tyszko
Warsztat hip-hop – instruktor Branko Bielopotocky
Warsztaty samby brazylijskiej – instruktor Sophie Kobus
Warsztaty Capoeiry – instruktor Ricardo Marques
Warsztaty radiowe – instruktor Tomasz Bieliński
Warsztaty improwizacji kabaretowych – instruktor Jakub Krzak
Warsztaty hiphop’owa mowa – instruktor Dominik Kopaszewski
Warsztaty dziennikarskie – instruktor Elżbieta Golińska
Warsztaty teatralne – instruktor Adrianna Malecka
Warsztaty krótkofalarskie – instruktor Wiesław Paszta
Warsztaty pantomimy – instruktor Bartłomiej Ostapczuk
Warsztaty fotograficzne – instruktor Jan Goliński
Warsztaty tańca modern jazz – instruktor Wiktoria Benedykciuk
Warsztaty Beatrock – instruktor Bartas Szymoniak
Warsztaty samoobrony – instruktor Piotr Adamczyk
Warsztaty papieroplastyki – instruktor Agata Celińska
Warsztaty tańca towarzyskiego – instruktorzy Małgorzata Popek i Dawid Kopczyński
Warsztaty plastyczne – instruktor Aleksandra Rykała
Warsztaty pisania ikon – instruktor Piotr Marciniak
Warsztaty naukowe – laboratorium – instruktor Violetta Byszewska

PROGRAM RAMOWY

30 września (PIĄTEK)

16.00 – rozpoczęcie prac grupy sztabowej

1 października 2016 roku (SOBOTA)
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 – zakwaterowanie
9.15 – 10.00 – uroczyste otwarcie V Mazowieckiego Przystanku PaT
10.00 – 13.00 – warsztaty cz.1
13.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.30 – warsztaty cz. 2
17.30 – 18.30 – kolacja
18.30 – 19.30 – spotkanie edukacyjno – profilaktyczne – koncert Zespołu Full Power Spirit (Estrada)
19.30 – 19.40 – animacje społecznościowe (Estrada)
19.40 – 20.20 – koncert Marcina Czyżewskiego (Estrada)
20.20 – 20.30 – animacje społecznościowe (Estrada)
19.00 – 20.00 – koncert Jarosława Chojnackiego (Sala widowiskowa SOK)
20.20 – 20.30 – animacje społecznościowe (Estrada)
20.30 – 21.30 – koncert warsztatów wokalnych (Estrada)
21.30 – 23.00 – Kino nocą – projekcja filmu „Oburoni – człowiek zza horyzontu” Roberta Osama (Estrada)
23.00 – 23.15 – animacje społecznościowe (Estrada)
23.15 – 0.15 – koncert zespołu Bethel (Estrada)
0.15 – 00.30 – animacje społecznościowe (Estrada)
20.30 – 23.40 – Teatr Nocą (Sala widowiskowa SOK)
•    20.30 – 21.15 – spektakl „Cisza” w wykonaniu Teatru Inaczej – Grupy PaT z Sokołowa Podlaskiego
•    21.30 – 22.25 – spektakl „Eden” w wykonaniu grupy PaT z Płocka
•    22.40 – 23.40 – spektakl „Stopklatka” w wykonaniu Teatru Scena Kotłownia z Ostrowi Mazowieckiej
0.30 – 1.00 – pokaz zdjęć z dnia
1.00 – 3.00 – Kino Nocne
3.00 – zakończenie programu

2 października 2016 roku (NIEDZIELA)
9.00 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 11.00 – animacje społecznościowe/próby przed galą
11.00 – 11.15 – formowanie PaTosfery
11.15 – 12.30 – PaTosfera (Zespół Szkół Nr 1 – Szewski Rynek)
13.00 – 14.30 – obiad
14.00 – 15.00 – przygotowania do Gali
15.00 – 17.00 – Gala finałowa V Mazowieckiego Przystanku PaT
17.00 – 18.00 – Bankiet VIP, porządkowanie sal, wyjazd uczestników

Przypominamy informacje wszystkie i karty uczestników na stronie http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3366,Drodzy-PaTowicze-Sokolow-Podlaski-zaprasza.html. Zgłoszenia do 20 września 2016 roku.