NIE – krótkie słowo wymaga odwagi

Uczestnicy projektu

W dniach 22-29 lutego 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaski odbyły się kolejne Dni Profilaktyki. Hasło przewodnie tegorocznych dni brzmiało: „NIE – krótkie słowo wymaga odwagi”.

Ideą tego projektu jest z jednej strony pokazanie młodzieży twórczych i aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, z drugiej – konsekwencji jakie niesie brak umiejętności mówienia „NIE” w trudnych sytuacjach. Program dni uwzględniał obie ścieżki. Gimnazjaliści mogli pobudzić swoją kreatywność i myślenie twórcze, wykorzystując lego mainstorms na zajęciach z p. Rafałem Siwkiem.

Psychoterapeutapka Adriana Szubielska z Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Centrum” w Siedlcach przeprowadziła zajęcia dotyczące szkodliwości środków psychoaktywnych z szczególnym zwróceniem uwagi na dopalacze. Na zajęciach z p. Łukaszem Bocianem z Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim, uczniowie mogli dowiedzieć się, jak alkohol i środki psychoaktywne zniekształcają nasze postrzeganie i myślenie, m.in. dzięki wykorzystaniu alkogogli. Ratownicy medyczni p. Robert Golatowski i p. Tomasz Tomczuk wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego o profilu medyczno-sportowym Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przekazali wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejne spotkanie przeprowadził asp. sztab. p. Dariusz Tomczuk z Komedy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Przekazał on informacje dotyczące odpowiedzialności karnej wśród nieletnich. Wszyscy uczniowie na koniec projektu obejrzeli film pt. „Życie jest piękne” w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

W czasie trwania Dni Profilaktyki odbyły się konkursy — literacki, plastyczny i sportowy. W konkursie plastycznym wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum oraz osoby indywidualne. Konkurs literacki zaowocował bardzo ciekawymi wierszami, opowiadaniami, listami oraz rozprawkami. Natomiast konkurs sportowy wyłonił zwycięzców pierwszego turnieju zespołów mieszanych w piłkę halową.

W Dni Profilaktyki włączeni zostali również rodzice. Odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Elżbietą Świszczewską oraz p. Łukaszem Bocianem z Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim na temat: „Narkotyki i dopalacze – najpopularniejsze substancje psychoaktywne”.

Przeprowadzone w ramach szkolnych Dni Profilaktyki działania po raz kolejny potwierdziły, że istnieje potrzeba ich organizowania i kontynuowania.

Organizatorzy